Hikmetli Sözler

Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Şunlar kimde bulunursa o kurtulur. Sözü ve özüyle doğruluk ve Allah Resûlü’nün ashabını sevmek.

Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur.

Nefsin için halka düşman olma, fakat Hak için nefsine düşman ol.

Abdullah b. Mübarek (rah.)


Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Abdullah bin Mübarek Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak