Hikmetli Sözler

Ahmed-i Câmî Nâmekî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ahmed-i Câmî Nâmekî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ahmed-i Câmî Nâmekî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir.

Akıl göz gibi, marifet ise gözün nuru gibidir. Gözde hastalık varsa görmesi mümkün değildir.

Ahmed-i Câmî Nâmekî (k.s)


Ahmed-i Câmî Nâmekî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ahmed-i Câmî Nâmekî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak