Hikmetli Sözler

Alâüddevle-i Simnânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Alâüddevle-i Simnânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Alâüddevle-i Simnânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tövbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onları terketmektir.

Alâüddevle-i Simnânî (rah.)


Alâüddevle-i Simnânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Alâüddevle-i Simnânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak