Hikmetli Sözler

Ali bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ali bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İyilik yapmak Allah Teâlâ’ya yakınlık, kulların kalbinde ise kalıcı bir takdir ve teşekkür vesilesidir.

Ali b. Abdullah (rah.)


Ali bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ali bin Abdullah Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak