Hikmetli Sözler

Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Orada dünyadan daha geniş bir daire-i hayat ve âlem-i nûr var.

Zalimler için yaşasın cehennem.

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.

Bedîüzzaman Said Nursî (k.s)


Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözleri
Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak