Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, herşeyi sular. Her insanın ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.

İnsan, Allah Teâla’dan başkasına kulluk etmeyi terkettiği zaman gerçek kul olur.

İhlâs, Allah Teâla ile kul arasında bir sırdır. Onu melek bilemez ki yazsın, şeytan bilemez ki bozsun, nefis fark edemez ki saptırsın.

Hak yola girmek isteyen biriyle karşılaştığında önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

İnsanları Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar çıkmaz sokaktır.

Hak yoluna girmek isteyen bir kimseyle karşılaştığın zaman, ona hemen ilmin bütün gereklerini anlatmaya kalkma. Önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

Şükür, verdiği nimetle Allah’a isyan etmemektir.

Her kim fani (geçici, değersiz) olanın tarafını tercih ederse o kimse de fani olur, değeri yok olup gider.


Gönlü Allah’a Adamak
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerine (kuddise sırruhû), “Allah’a yönelmenin, gönlü O’na adamanın yolu nedir?” diye soruldu. “Günah işlemeye son veren bir tövbe, ibadetleri, ertelemeyi yok eden bir Allah korkusu, salih amelleri işlemeye yöneltecek bir ümit, devamlı Allah’ı zikretmek, kendini ölüme yakın, emellerine uzak kabul ederek nefse muhalefet etmektir” cevabını verdi. Bunu üzerine “Peki, kul bu hale nasıl ulaşır?” diye soruldu. “Saf, tevhid dolu bir kalple” buyurdu.

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)


Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri (kuddise sırrûhu)

Bir Yorum Bırak