Hikmetli Sözler

Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulmaz. Hakikat, nefsin ölümünden ibarettir.

Ebû Bekir et-Tamestânî (rah.)


Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak