Hikmetli Sözler

Ebû Hafs el-Haddâd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Hafs el-Haddâd Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Hafs el-Haddâd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Bir kimseye başkasına vermek, verileni almaktan daha sevimli olmadıkça gerçek bir derviş olamaz.

Kerem, dünyayı onu sevenlere bırakmak, asıl muhtaç olduğun Allah’a yönelmektir.

Akıllı kişi, nefsinden ihlâsı talep eden kişidir.

Ebû Hafs el-Haddâd (rah.)


Ebû Hafs el-Haddâd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Hafs el-Haddâd Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak