Hikmetli Sözler

Ebû Muhammed Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Muhammed Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahlâk, Allah Teâlâ’nın sana ihsan ettiklerini büyük, senin O’nun rızası için yaptıklarını küçük görmendir.

Ebû Muhammed Râzî (rah.)


Ebû Muhammed Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ebû Muhammed Râzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak