Hikmetli Sözler

Ebû Nuaym İsfahânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Nuaym İsfahânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Nuaym İsfahânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Tasavvuf, Allah Teâlâ’nın rızasına kavuşmak için bu uğurdaki sıkıntılara katlanmaktır.

Ebû Nuaym İsfahânî (rah.)


Ebû Nuaym İsfahânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Nuaym İsfahânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak