Hikmetli Sözler

Ebû Said İbnü’l-Arabî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Said İbnü’l-Arabî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Said İbnü’l-Arabî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Helâk olanların en kötüsü, insanlara güzel amellerini gösteren, fakat kendisine can damarından daha yakın olan Rabb’ine ise kötü amellerini gösteren kimsedir.

Ebû Said İbnü’l-Arabî (k.s)


Ebû Said İbnü’l-Arabî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Said İbnü’l-Arabî Hazretleri (kûddise sırruhu)

Bir Yorum Bırak