Hikmetli Sözler

Ebû Süleyman Dârânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Süleyman Dârânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Süleyman Dârânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Allah’tan razı olmak ve Allah’ın kullarına acımak peygamberlerin ahlâkındandır.

Dünyayı düşünmek perdedir. Ahireti düşünmek ise hikmete, gönlün canlanmasına sebep olur.

Zâhid kişi dünya meşgalelerini bırakmış kişi değildir, dünyaya değer vermeyen ve ahiret için gayret edip yorulan kişidir.

En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır.

Ebû Süleyman Dârânî (rah.)


Ebû Süleyman Dârânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Süleyman Dârânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak