Hikmetli Sözler

Ebû Süleyman İskenderî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebû Süleyman İskenderî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebû Süleyman İskenderî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir.

Ebû Süleyman İskenderî (rah.)


Ebû Süleyman İskenderî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebû Süleyman İskenderî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak