Hikmetli Sözler

Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebü'l-Abbas Dîneverî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Dünya ve ahirette vakit ve kalpten daha üstün bir şey yok. Ama sen her ikisini de zayi ediyorsun.

Gözler bakmakla görür, kalplerin görmesi ise her an Cenâb-ı Hakk’ı zikredip O’nu bir an olsun unutmamakla olur.

Ebü’l-Abbas Dîneverî (rah.)


Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)