Hikmetli Sözler

Ebü’l-Hasan-ı Harakânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ebü'l-Hasan-ı Harakânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ebü’l-Hasan-ı Harakânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Dünyaya hırslı âlim ve ilimden yoksun sûfînin çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz.

Arkadaşların en iyisi, Allah Teâlâ’yı hatırlatandır.

Kalbin Allah Teâlâ’yla olduktan sonra bütün dünya senin olsa da atlas elbiseler giysen de zararı yoktur.

Allah görüyor diye yaptıklarının hepsi ihlas, halk görüyor diye yaptıklarının hepsi riyadır.

Sen Allah’ı zikreden biri iken, sana Allah’tan başkasını hatırlatan kişiyle asla dostluk yapma.

En büyük keramet, yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah’ın mahlûkatına hizmet etmektir.

Ebü’l-Hasan-ı Harakânî (k.s)


Ebü’l-Hasan-ı Harakânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ebü’l-Hasan-ı Harakânî Hazretleri (kuddise sırrûhu)

Bir Yorum Bırak