Hikmetli Sözler

Fahreddin er-Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Fahreddin er-Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Fahreddin er-Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Sadaka, müminleri günah ve mâsiyet pisliğinden temizler.

Fahreddin er-Râzî (rah.)


Fahreddin er-Râzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Fahreddin er-Râzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak