Hikmetli Sözler

Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Cenâb-ı Hak müminlere niyetlerine göre ikram eder.

Gönenli Mehmet Efendi (rah.)


Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri (rahmetullahi aleyh)