Hikmetli Sözler

Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Bir velinin bin sene ömrü olsa ve her çeşit mücâhede ve riyâzeti yapsa bile enbiyanın vardığı yere varması mümkün değildir.

Helâlinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz.

Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder.

Hacı Bayram-ı Velî (k.s)


Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak