Hikmetli Sözler

Hacı Bektaş-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hacı Bektaş-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hacı Bektaş-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Nebîler, veliler insanlığa Hakk’ın hediyesidir.

Hacı Bektaş-ı Velî (rah.)


Hacı Bektaş-ı Velî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak