Hikmetli Sözler

Hafız-ı Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hafız-ı Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hafız-ı Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Son yatacağı yer bir iki avuç topraktan ibaret olan kişiye de ki: ‘Sarayını, çardağını göklere kadar yüceltmeye ne hacet var?’

Hafız-ı Şîrâzî (rah.)


Hafız-ı Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Hafız-ı Şîrâzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak