Hikmetli Sözler

Hakîm et-Tirmizî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hakîm et-Tirmizî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hakîm et-Tirmizî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kim bir şeyden korkarsa ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Fakat kim Allah Teâlâ’dan korkarsa O’na doğru koşar, O’na kaçar.

Hiç şüphesiz kamil mümin, Allah katında mukarreb meleklerden daha şereflidir.

Hakîm et-Tirmizî (rah.)


Hakîm et-Tirmizî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Hakîm et-Tirmizî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak