Hikmetli Sözler

Hâris el-Muhâsibî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hâris el-Muhâsibî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hâris el-Muhâsibî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İlk dönem sufilerinden Hâris el-Muhâsibî hazretlerinin hikmetli sözleri…

Allah’ın (c.c) indirdiği kitabında kurtuluş yolunun; takvaya sarılmak, Hak Teâlâ’nın emrettiği farzları yerine getirmek, helâl, haram ve açıkladığı sınırlara son derece dikkat ederek şüpheli şeylerden kaçınmak, taat ve ibadetlerde Allah için ihlâs sahibi olmak ve Allah Resûlü’nün (s.a.v) sünnetine uymak olduğunu gördüm.

Akıl, nazarî ilimlerin kendisiyle elde edilebildiği bir özelliktir. Akıl, sanki kalbe atılmış bir nurdur; eşyayı idrak edebilme onunla mümkün olur.

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlâktandır.

Fütüvvet, herkese insaflı davranman fakat kimseden insaf beklememendir.

Kim cennetliklerden olmayı isterse, salih kimselerle beraber olsun.

Kanaatkâr bir kimse aç bile olsa onun gönlü zengindir.

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlâktandır.

Hâris el-Muhâsibî (rah.)


Hâris el-Muhâsibî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hâris el-Muhâsibî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak