Hikmetli Sözler

Herim bin Hayyân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Herim bin Hayyân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Herim bin Hayyân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kul kalbiyle yüce Allah’a yönelirse Allah da ehl-i imanın kalpleriyle ona yönelir. Onların sevgi ve merhametini ona yöneltir.

Herim b. Hayyân (rah.)


Herim bin Hayyân Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Herim bin Hayyân Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak