Hikmetli Sözler

İbn Hibbân Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İbn Hibbân Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İbn Hibbân Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali aklının kemaline göredir.

İbn Hibbân (rah.)


İbn Hibbân Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İbn Hibbân Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak