Hikmetli Sözler

İbn Nüceym Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İbn Nüceym Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İbn Nüceym Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Yasaklardan, zararlardan kaçmak, iyi ve faydalı şeyleri yapmaktan daha önce gelir.

İbn Nüceym (rah.)


İbn Nüceym Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İbn Nüceym Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak