Hikmetli Sözler

İbnü’l-Bennâ es-Sarakustî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbnü'l-Bennâ es-Sarakustî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
İbnü’l-Bennâ es-Sarakustî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Sûfilerin yolu, zevk ve hal ile hakikati araştırmak, ona ulaşmak ve idrak etmektir.

İbnü’l-Bennâ es-Sarakustî (rah.)


İbnü’l-Bennâ es-Sarakustî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
İbnü’l-Bennâ es-Sarakustî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak