Hikmetli Sözler

İbnü’s-Semmâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbnü's-Semmâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
İbnü’s-Semmâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusu ise oyun ve eğlencedir.

İbnü’s-Semmâk (rah.)


İbnü’s-Semmâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
İbnü’s-Semmâk Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak