Hikmetli Sözler

İbrahim Fasîh Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İbrahim Fasîh Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İbrahim Fasîh Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Kâmil mürşid oluk gibidir. Kendisine sevgiyle bağlanan müridin kalbine ondan feyiz akar.

İbrahim Fasîh (rah.)


İbrahim Fasîh Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İbrahim Fasîh Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak