Hikmetli Sözler

İkrime bin Abdullah Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İkrime bin Abdullah Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İkrime bin Abdullah Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da öğrendiği ilimle amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir.

İkrime b. Abdullah (rah.)


İkrime bin Abdullah Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İkrime bin Abdullah Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak