Hikmetli Sözler

İmâm Cafer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İmâm Cafer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
İmâm Cafer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin.

Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekât vererek mallarınızı koruyunuz.

Bir mümin kardeşine ait sevmediğin bir iş duyarsan, birden yetmişe kadar özür kapısı araştır. Bulamazsan, benim anlayamadığım bir özrü vardır, de ve kapa.

Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir.

Şu üç şey insanı aziz eder, şerefli kılar: Bir, kendisine zulmedeni affetmek. İki, kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak. Üç, kendisini aramayanları arayıp hallerini sormak.

Şayet herhangi bir kimsenin senin aleyhinde bir şey söylediğini duyarsan hiç üzülme. Eğer söylediği doğru ise yaptığının cezası burada verilmiş olur. Şayet onun senin hakkında söylediği yalan ise sana mükâfat yazılır.

Amel etmeksizin dua eden kimse yaysız ok atan kimse gibidir.

İktisat eden, tutumlu davranan fakir düşmez.

Bir iyiliğin tam olabilmesi için yaptığın iyiliği kendi gözünde küçük görmelisin.

Her kim maişetini ölçülü şekilde sağlar, israfa kaçmazsa Allah o kimseye rızıklar ihsan eder.

Akıldan daha çok ihtiyaç duyulan bir kıymet, cahillikten daha büyük bir musibet yoktur.

İmâm Cafer-i Sâdık (rah.)


İmâm Cafer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
İmâm Cafer-i Sâdık Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak