Hikmetli Sözler

İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Allah bize müminleri sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamızı emretmiştir.

Allah Teâlâ insanı iman ve inkârı kabul edecek kabiliyette yaratmıştır. İnkâr ve iman kulun fiilidir.

İmâm-ı Âzam Ebu Hanife (rah.)


İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İmâm-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak