Hikmetli Sözler

İmam Kuşeyrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmam Kuşeyrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İmam Kuşeyrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Müminin amellerinin en güzeli iman ve marifettir. Amellerin en güzeline en güzel sevap verilir ki o da Cenâb-ı Hakk’ın cemalini görmektir.

Yeryüzünün direkleri velilerdir. Onların sayesinde yeryüzüne bereket ve yağmur iner. Onların bereketiyle belalar savılır.

Kur’an’ı ezberleyip ilim ve hükümlerini bilen âlimlerin kalpleri, Allah’ın kitabının korunduğu hazinelerdir. Allah, kitabını koruyan kimseleri zayi etmez.

İmam Kuşeyrî (rah.)


İmam Kuşeyrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İmam Kuşeyrî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak