Hikmetli Sözler

Mâlik bin Dînâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mâlik bin Dînâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İçerisinde oturulmayan evin harap olduğu gibi, içinde (Allah için) hüzün bulunmayan kalp de harap olur.

Mâlik b. Dînâr (rah.)


Mâlik bin Dînâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Mâlik bin Dînâr Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak