Hikmetli Sözler

Matarü’d-Dârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Matarü’d-Dârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Matarü’d-Dârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Alışkanlık haline geldikten sonra nefsin kötü isteğini yok etmek dağları tırnakla oymaktan daha zordur.

Matarü’d-Dârî (rah.)


Matarü’d-Dârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözleri
Matarü’d-Dârî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak