Hikmetli Sözler

Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Allah Teâlâ’ya yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için mutlaka niyeti düzeltmek, kötü düşüncelerden arınmak ve ihlâs sahibi olmak gerekir.

Başkaları senin gıybetini yapsa bile sen kimsenin gıybetini yapma. Haksız yere hiç kimsenin dünya malından bir şey alma.

Ancak dinin helâl kıldığını al ve onu da hayır yollarında harca.

Mümin kardeşlerin aç ve muhtaç iken, sen keyfin için bolca harcama yaparak lezzetlenme. Elindeki nimetten onlara da tattır.

Kulluk için tüm gayretini sarfet, bununla birlikte nefsine ‘hiçbir zaman Allah katında makbul olacak bir hayır işleyemedim’ düşüncesini kabul ettir.

Bil ki ibadetin ruhu niyettir. Güzel niyet ise ancak ihlâs ile mümkün olur.

Kendi nefsini bütün hayır işlerinde iflas etmiş kabul et. Eğer başka türlü düşünür ve kendinde bir varlık görürsen, bunun tam bir cehalet olduğunu bil.

Nerede olursan ol insanlara eza ve cefa verme. Buna özellikle Mekke-i Mükerreme’de ve Medine-i Münevvere’de dikkat et.

Allah’ın rahmetinden ümidi kesme. Allah’ın lûtuf ve rahmeti, kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır.

Müslümanların imam ve idarecilerinin salih olması için dua et. Müslüman halkın ıslahı için yalvar. Dinin yükselmesi için Allah’a niyazda bulun.

Kalp zikrine devam et, öyl ki yolda yürürken dahi zikirden ayrılma.

Sakın şeytana oyuncak olmuş bazılarının yaptığı gibi, Allah Teâlâ’nın rahmetine güvenerek ibadetleri terketme.

Yüce Allah’ı zikretmek, Allah Teâlâ’ya vâsıl olmaya sebeptir ve zikreden kimsenin O’nun tarafından sevildiğinin alametlerindendir.

Keramet, veliliğin bir şartı olmadığı gibi, faziletli ve üstün olmanın da bir alemeti değildir.

İbadetlerin ruhu niyettir. Niyet ise ancak ihlâsla mümkün olur. Senden (manen) daha büyük olanlara bile ihlâs gerekirken sana nasıl gerekmesin!

Son nefeste lazım olacakla meşgul olmanızı, sünnet-i seniyyeye tâbi olmanızı, dünyanın fani güzelliklerine iltifat etmemenizi tavsiye ederim.

İnsanların övgüsü de, ayıplaması da birdir.


Mürid Nasıl Olmalıdır

Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Hazretleri (kuddise sırruhû) şöyle buyurmuşlardır:

“Mürid, herşeyin sahibi olan Allah Teâlâ bir daha mühlet vermeyebilir düşüncesiyle hiçbir anını boşa harcamaz. Vaktini ancak yüce Allah’ı zikretmeye ve O’nunla huzur bulmaya hacar.

Kendisini ölmüş, kefene sarılmış ve kabre konulmuş olarak kabul eder. Kendisine rahmet edilerek yalnızca Allah Teâlâ’yı zikretmek için mezardan çıkmasına izin verildiğini, her an geri dönme emrinin verilebileceğini düşünür.”


Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretleri (kuddise sırûhu)


Ayrıca bakınız:
Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Hazretlerinin Nasihatleri

Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Mevlâna Halid-i Bağdâdî Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak