Hikmetli Sözler

Molla Câmî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Molla Câmî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Molla Câmî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Akıllılar ölümle son eren her nimeti, nimet olarak hesaba katmazlar. Nimetin değeri, ebedi olmasında, yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır.

Molla Câmî (rah.)


Molla Câmî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Molla Câmî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak