Hikmetli Sözler

Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet, diğeri gelecek olan cezadan gaflet. Allah katında yücelmek ancak gafletten kurtulmakla mümkündür.

Muhammed bin Ebû Verd (rah.)


Muhammed bin Ebû Verd Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Muhammed bin Ebû Verd Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak