Hikmetli Sözler

Muhammed bin Fazl el-Belhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed bin Fazl el-Belhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Muhammed bin Fazl el-Belhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Marifet, kalplerin Allah Teâlâ ile hayat bulmasıdır.

Muhammed b. Fazl el-Belhî (rah.)


Muhammed bin Fazl el-Belhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Muhammed bin Fazl el-Belhî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak