Hikmetli Sözler

Muhammed bin Şihâb ez-Zührî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed b. Şihâb ez-Zührî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Muhammed bin Şihâb ez-Zührî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İlim kapalı bir hazinedir, onu sorular açar.

Muhammed b. Şihâb ez-Zührî (rah.)


Muhammed bin Şihâb ez-Zührî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Muhammed b. Şihâb ez-Zührî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak