Hikmetli Sözler

Muhammed Diyâüddin Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Muhammed Diyâüddin Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Muhammed Diyâüddin Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Nakşibendî tarikatının nisbeti kibrit-i ahmer gibidir ve en pahalı mücevherlerden daha kıymetlidir. Onu elde etme gayreti ve çabası içerisinde olun.

Kişinin nefsini kusurlu ve noksan görmesi, nefsini bilmesidir. Nefsini bilen, Rabb’ini bilir.

Muhammed Diyâüddin (k.s)


Muhammed Diyâüddin Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Muhammed Diyâüddin Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak