Hikmetli Sözler

Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin Hikmetli Sözleri

Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi'nin Hikmetli Sözleri
Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin Hikmetli Sözleri

Dışı zühd ve takva hilesi ile süslemekle içteki kötülük ve pislik saklanmış olmaz. Allah Teâlâ bütün halleri, kalplerin gizlediklerini de bilir.

Bir demir parçasının mıknatısa yapışınca onun özelliklerini kazandığı gibi, insan da kim ile oturup kalkarsa onun ahlâkını kazanır.

Allah Resûlü’nün (s.a.v) nur dolu kabr-i saadetlerini ziyaret, Allah rızasına kavuşmanın en faziletlisi ve en şereflisidir.

Kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi, insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır, onu fena işlere sürükler.

Ömer Nasuhi Bilmen (rah.)


Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak