Hikmetli Sözler

Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İnsanlar âlimlerin yanında annelerin kucağındaki çocuk gibidirler. Ne emrederlerse ona uyarlar. Yasakladıkları şeyden de sakınırlar.

Rebîa b. Ebû Abdurrahman (rah.)


Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak