Hikmetli Sözler

Said bin Müseyyeb Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Said bin Müseyyeb Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Said bin Müseyyeb Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak ve ibadet etmek için kuvvet kazanmak değilse onda hayır yoktur.

Kim Kâbe’nin Allah’ın nazargâhı olduğuna iman eder ve bu niyetle ona bakarsa anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir.

Said b. Müseyyeb (rah.)


Said bin Müseyyeb Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Said bin Müseyyeb Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak