Hikmetli Sözler

Seyyid Abdülhakim Elhüseyni Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Seyyid Abdülhakim Elhüseyni Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Seyyid Abdülhakim Elhüseyni Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Tövbe, geçmiş günahları pişmanlıkla terketmek ve gelecekte yapmamaya azmetmektir.

Rahmanî cezbe bir sûfîye hâkim olduğunda onu günahlardan uzaklaştırır. Artık onun eli harama uzanmaz, gözü haramlardan lezzet almaz olur.

Hürriyet, Allah’tan başka kimseye kul olmamaktır.

En büyük zulüm, insanın Allah’a dönmemesi, emirlerine uymaması, günah işlemesi gibi şeylerle kendi nefsine yaptığı zulümdür.

Yapılan taat ve ibadetler, namaz ve oruçlar, hepsi ahiret ticaretidir.

Seyyid Abdülhakim Elhüseyni (k.s)


Seyyid Abdülhakim Elhüseyni Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Seyyid Abdülhakim Elhüseyni Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak