Nasihatler

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Nasihatleri

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Nasihatleri
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Nasihatleri

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (kuddise sırruhû) oğluna şöyle demiştir:

“Ey oğul! Bu dünya imtihan ve sıkıntı yeridir. Dünyanın dış görünüşü çeşitli süslerle tezyin edilmiş, yüzü renk renk beneklerle ve çizgilerle renklendirilmiş, saç örgüleriyle ve sahte yanaklarla zoraki güzelleştirilmiş çirkin bir kadının yüzüne benzer.

Görünüşü tatlıdır, ilk bakışta hoş görünür. Güzel, taze, körpe sanılır. Gerçekte ise üzerine güzel koku serpilmiş bir leşe, kurtların ve sineklerin üşüştüğü bir çöplüğe benzer. Su gibi görünen bir serap ve şeker görüntüsünde bir zehirdir. İçi harap ve devamı olmayan bir fânidir.

Dünya bu çirkinliği ve kabalığına rağmen kendine bağlananlara karşı davranışı çok kötüdür. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Ona âşık olanlar delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan, sonsuz felakete düşer.”


Ayrıca bakınız:
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri


İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Nasihatleri

Nasihatler
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Nasihatleri

Bir Yorum Bırak